PARK HILL PREMIUM


CĂN HỘ BÁN VÀ CHO THUÊ, CÁC TÒA TỪ PARK 9 ĐẾN PARK 12


Park Hill Premium – Tòa P12 – 56m2 – 1PN – Thuê 10tr – Bán 2.150tỷ


Premiere Of High-Class Serviced Apartments For Rent At Park 12 – Park Hill PREMIUM

LOẠI CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ


Park Hill Premium – Tòa P9 – 75m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 3.150tỷ


Park Hill Premium – Tòa P10 – 79,2m2 – 2PN – Thuê 14tr – Bán 3.350tỷ


Park Hill Premium – Tòa P11 – 73.9m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 3.250tỷ


Park Hill – Tòa P12 – 78,9m2 – 2PN – Thuê 14tr – Bán 3.3tỷ

LOẠI CĂN HỘ 3,4 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ


Park Hill Premium – Tòa P9 – 113,3m2 – 3PN – Thuê 14tr – Bán 4.450tỷ


Park Hill Premium – Tòa P10 – 118,5m2 – 3PN – Thuê 15tr – Bán 4,850ỷ


Park Hill Premium – Tòa P11 – 116,6m2 – 3PN – Thuê 14,5tr – Bán 4.750ỷ


Park Hill Premium – Tòa P12 – 118,6m2 – 3PN – Thuê 15tr – Bán 4.850ỷ

Park Hill Premium – Tòa P10 – 134m2 – 4PN – Thuê 18tr – Bán 5,5ỷ


Park Hill Premium – Tòa P11 – 142m2 – 4PN – Thuê 19tr – Bán 6,3ỷ

 Căn Hộ Bán và Cho Thuê các tòa T, tòa từ T1 đến T11.…xem thêm

 Căn Hộ Bán và Cho Thuê PARK HILL tòa từ Park 1 đến Park 8…..xem thêm 

Đăng ký lựa chọn căn hộ theo ý muốn.