PARK HILL


CĂN HỘ BÁN VÀ CHO THUÊ, CÁC TÒA TỪ PARK 1 ĐẾN PARK 8

LOẠI CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ


Park Hill – Tòa P3 – 56m2 – 1PN – Thuê 10.5tr – Bán 2.2tỷ

Park Hill – Tòa P5 – 51.9m2 – 1PN – Thuê 10.5tr – Bán 2tỷ


Park Hill – Tòa P7 – 56m2 – 1PN – Thuê 11.5tr – Bán 2tỷ3

Park Hill – Tòa P8 – 57m2 – 1PN – Thuê 11.5tr – Bán 2tỷ4

LOẠI CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ


Park Hill – Tòa P1 – 81m2 – 2PN – Thuê 14tr – Bán 3.100tỷ

Park Hill – Tòa P2 – 83m2 – 2PN – Thuê 14tr – Bán 3.150tỷ

Park Hill – Tòa P3 – 79m2 – 2PN – Thuê 12tr – Bán 3.00tỷ


Park Hill – Tòa P5 – 68m2 – 2PN – Thuê 10.5tr – Bán 2,850tỷ


Park Hill – Tòa P6 – 78m2 – 2PN – Thuê 11.5tr – Bán 3.00tỷ


Park Hill – Tòa P7 – 79,5m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 3.35tỷ


Park Hill – Tòa P8 – 80,2m2 – 2PN – Thuê 14tr – Bán 3.4tỷ

LOẠI CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ


Park Hill – Tòa P1 – 105,4m2 – 3PN – Thuê 14tr – Bán 4.450tỷ


Park Hill – Tòa P2 – 115m2 – 3PN – Thuê 14tr – Bán 4.75tỷ


Park Hill – Tòa P3 – 128m2 – 3PN – Thuê 18tr – Bán 5,100tỷ


Park Hill – Tòa P5 – 95,6m2 – 3PN – Thuê 13tr – Bán 4.050ỷ


Park Hill – Tòa P6 – 100m2 – 3PN – Thuê 13tr – Bán 3.950tỷ


Park Hill – Tòa P7 – 115m – 3PN – Thuê 16tr – Bán 4.550tỷ


Park Hill – Tòa P8 – 115m – 3PN – Thuê 18tr – Bán 4.85tỷ

LOẠI CĂN HỘ 4 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ


Park Hill – Tòa P1 – 132m2 – 4PN – Thuê 16tr – Bán 5.550tỷ


Park Hill – Tòa P2 – 136m2 – 4PN – Thuê 15tr – Bán 5.7tỷ


Park Hill – Tòa P6 – 142m2 – 4PN – Thuê 16tr – Bán 5,8tỷ


Park Hill – Tòa P7 – 142m2 – 4PN – Thuê 17tr – Bán 5.750tỷ


Park Hill – Tòa P8 – 142,7m2 – 4PN – Thuê 18tr – Bán 6.250tỷ

 Căn Hộ Bán và Cho Thuê các tòa T, tòa từ T1 đến T11.…xem thêm

 Căn Hộ Bán và Cho Thuê PARK HILL PREMIUM tòa từ Park 9 đến Park 12…..xem thêm 

Đăng ký lựa chọn căn hộ theo ý muốn.