TIMES CITY

CĂN HỘ BÁN VÀ CHO THUÊ, CÁC TÒA TỪ T1 ĐẾN T11

LOẠI CĂN HỘ 1 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ

Times City – Tòa T8 – 54m2 – 1PN – Thuê 8tr – Bán 1.82tỷ 

Times City – Tòa T9 – 54m2 – 1PN – Thuê 8tr – Bán 1.85tỷ 

Times City – Tòa T11 – 54m2 – 1PN – Thuê 9tr – Bán 1.9tỷ

LOẠI CĂN HỘ 2 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ

Times City – Tòa T1 – 90m2 – 2PN – Thuê 10tr – Bán 2.8tỷ

Times City – Tòa T2 – 95m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 3,4tỷ

Times City – Tòa T03 – 95m2 – 2PN – Thuê 11tr – Bán 3.2tỷ

Times City – Tòa T4 – 94m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 3,3tỷ

Times City – Tòa T5 – 90m2 – 2PN – Thuê 11tr – Bán 3.0tỷ

Times City – Tòa T6 – 90m2 – 2PN – Thuê 12tr500 – Bán 3,350tỷ


Times City – Tòa T7 – 87m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 3,2tỷ


Times City – Tòa T8 – 82m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 2.82tỷ


Times City – Tòa T9 – 83m2 – 2PN – Thuê 11tr – Bán 2,9tỷ


Times City – Tòa T10 – 82m2 – 2PN – Thuê 13tr – Bán 3,4tỷ

Times City – Tòa T11 – 83m2 – 2PN – Thuê 16tr – Bán 3.1tỷ

LOẠI CĂN HỘ 3, 4 PHÒNG NGỦ BÁN VÀ CHO THUÊ


Times City – Tòa T2 – 116m2 – 3PN – Thuê 16tr – Bán 3.68tỷ


Times City – Tòa T3 – 97m2 – 3PN – Thuê 16tr – Bán 3.60tỷ


Times City – Tòa T7 – 110m2 – 3PN – Thuê 18tr – Bán 4,250tỷ

Times City – Tòa T10 – 115m2 – 3PN – Thuê 20tr – Bán 4,5tỷ

Times City – Tòa T5 – 110m – 3PN – Thuê 18tr – Bán 4,1tỷ

Times City – Tòa T6 – 110m2 – 3PN – Thuê 16tr – Bán 3,95tỷ

Times City – Toà T4 – 94m2 – 3PN – Thuê 13tr – Bán 3.57tỷ

Times City – Tòa T9 – 109m2 – 3PN – Thuê 15tr – Bán 4.250tỷ

Times City – Tòa T11 – 106m2 – 3PN – Thuê 15tr – Bán 4.3tỷ


Times City – Tòa T11 – 160m2 – 4PN – Thuê 23tr – Bán 5,850tỷ

 Căn Hộ Bán và Cho Thuê PARK HILL tòa từ Park 1 đến Park 8.xem thêm

 Căn Hộ Bán và Cho Thuê PARK HILL PREMIUM tòa từ Park 9 đến Park 12…..xem thêm 

Đăng ký lựa chọn căn hộ theo ý muốn .